Gốc > Giáo án > (12 thư mục)


Lớp 1 (7 bài)
Word-logo-small

Bài 63

Ngày gửi: 2014-03-27 09:46:00

Word-logo-small

Bài Con Mèo

Ngày gửi: 2014-03-27 09:42:09

Slide0

Bài Con mèo

Ngày gửi: 2014-03-27 09:41:01

Word-logo-small

so sánh các số có hai chữ số

Ngày gửi: 2014-03-27 09:35:18


Lớp 2 (1 bài)
Word-logo-small

Bài xem lịch lớp 2

Ngày gửi: 2013-05-13 17:35:30


Lớp 3 (6 bài)
Word-logo-small

đạo đức lớp 3 cả năm

Ngày gửi: 2012-11-23 22:08:29

Word-logo-small

thủ công cả năm lớp 3

Ngày gửi: 2012-11-23 22:06:39

Word-logo-small

TNXH cả năm

Ngày gửi: 2012-11-23 22:04:55

Word-logo-small

Toán lớp 3 cả năm hay

Ngày gửi: 2012-11-23 22:02:08


Lớp 4 (3 bài)
Slide0

Phep tru

Ngày gửi: 2012-03-04 22:25:20

Word-logo-small

Kĩ thuật 4 cả năm

Ngày gửi: 2012-03-04 22:23:21

Word-logo-small

De Thi HSG 4

Ngày gửi: 2010-10-07 10:29:39


Lớp 5 (5 bài)
Word-logo-small

Em yêu hòa bình

Ngày gửi: 2014-03-27 09:44:28

Word-logo-small

Quãng đường

Ngày gửi: 2014-03-27 09:43:22

Word-logo-small

Toán chuyển động lớp 5

Ngày gửi: 2014-03-27 09:37:10

Word-logo-small

Diễn văn khai giảng năm học 2...

Ngày gửi: 2013-09-03 17:47:01


Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Tin học (0 bài)

Ngoại ngữ (0 bài)

Word-logo-small

Những bài văn chọn lọc lớp 10

Ngày gửi: 2013-05-14 09:12:17

Word-logo-small

CV 1741 Đánh giá trường học t...

Ngày gửi: 2013-03-01 08:03:08

Word-logo-small

Một số bài tập toán tiểu học

Ngày gửi: 2012-11-23 21:42:07

Xls-small

BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CHẾ...

Ngày gửi: 2012-05-04 15:04:54


CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/