LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ...

Công văn 16 PGDĐT Vv chống rét cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại

UBND HUYỆN NAM TRỰC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 16/PGDĐT-VP V/v chống rét cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Trực, ngày 22 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. ...

Chi bộ đảng

STT Họ và tên Năm sinh Trìnhđộ CM Chức vụ CQ Chức vụ đảng Ghi chú 1 Nguyễn Tiến Ngọc 1971 ĐHSP HT Bí thư chi bộ 2 Trươnng Thị Bình 1976 ĐHSP PHT Phó bí thư 3 Nguyễn Thị Bắc 1966 CĐSP TTCM 4 Đặng Thị...

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TẠI VIỆT NAM Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam (Dự án GPE-VNEN, Global Partnership for Education – Viet Nam Escuela Nueva) là một Dự án về sư phạm nhằm xây dựng và nhân rộng một kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển và đặc điểm của giáo dục Việt Nam. Mô hình trường học mới khởi nguồn từ Côlômbia từ những năm 1995-2000 để dạy học trong những lớp ghép ở...

Danh sách cán bộ giáo viên

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trìnhđộ CM Năm vào nghành Ghi chú 1 Nguyễn Tiến Ngọc H. trưởng 1971 ĐHSP 1991 2 Trương Thị Bình PHT 1976 ĐHSP 1996 3 Trần Thị Thanh GV 1975 CĐSP 1994 4 Đoàn Thị Thuỷ GV 1975 ĐHSP 1998 5 Nguyễn Thị Bắc GV 1966 CĐSP 1986 6 Vũ Thị Hạnh ...

Đôi nét về trường Tiểu học Nam Sơn

2359022 Trường tiểu học Nam Sơn - xã Nam Tiến Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định Nhà trường nằm trên đường đen cách trung tâm huyện Nam Trực 8 km về phía nam. Nhà trường được xây dựng năm 1958, qua các thời kì sát nhập đến năm 1995 nhà trường tách ra thành trường Tiểu học Nam Sơn. Năm học 2013-2014 nhà trường đã được UBND tỉnh Nam Định và Sở GD-ĐT ra quyết định: Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức II và trường đạt: Xanh,...

CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC II

9561823 PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Nghị định 39CP-Thi đua khen thưởng

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng CHÍNH...

THÔNG TƯ 32 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của...

THÔNG TƯ 26 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 26 /2012/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012 THÔNG TƯ Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng...

PHONG TRÀO XÂY DỰNG LỚP HỌC THÂN THIỆN

8493586 PHONG TRÀO XÂY DỰNG LỚP HỌC THÂN THIỆN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012. Trường Tiểu học Nam Sơn tổ chức hội thi xây dựng lớp học thân thiện năm 2012 – 2013 *Mục đích cuộc thi: - Xây dựng môi trường sư phạm, lớp học lành mạnh, an toàn, xanh - sạch - đẹp. - Là hoạt động...

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/