Gốc > TỔ CHỨC, ĐOÀN THỂ > Thông báo >

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                                                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                             Tuần: 1 Năm học 2016-2017 Từ ngày:  5/9đến ngày 12/9/ 2016

                                                                BGH trực: Nguyễn Tiến Ngọc,Trương Thị Bình

                                                                Giáo viên trực: Vũ Thị Kim Anh

      Thứ

  Thứ Hai

  Thứ Ba

  Thứ Tư

 Thứ Năm

  Thứ Sáu

  Thứ Bảy

CN

     Ngày

    5/9

   6/9

  7/9

    8/9

    10/9

 11/9

   12/9

     

    Sáng

- Khai giảng

-Lên lớp

-- Lên lớp

-

-Lên lớp

 -

-Lên lớp

-

Nghỉ 

Nghỉ

 

BGH trực

Đc Ngọc

Đc Bình

ĐcNgọc

Đc Bình

Đc Ngọc

 

 


    Chiều

 

-

 - 

-Lên lớp

-SHCM

-Lên lớp

-Lên lớp

Nghỉ 

Nghỉ 

BGH trực

Đc Bình

Đc Ngọc

Đc Bình

Đc Ngọc

Đc Bình

 

 

 

Công tác trọng tâm:

-           Ổn định nề nếp đầu năm học 2016-2017

-           Thực hiện chương trình TKB tuần 1.

-        Triển khai kế hoạch năm học 2016-2017.

-        Thực hiện nghiêm túc "An toàn giao thông"


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Ngọc @ 20:47 30/08/2016
Số lượt xem: 494
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Tiến Ngọc)
 
Gửi ý kiến

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/