CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC II

9561823 PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

PHONG TRÀO XÂY DỰNG LỚP HỌC THÂN THIỆN

8493586 PHONG TRÀO XÂY DỰNG LỚP HỌC THÂN THIỆN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng 30 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012. Trường Tiểu học Nam Sơn tổ chức hội thi xây dựng lớp học thân thiện năm 2012 – 2013 *Mục đích cuộc thi: - Xây dựng môi trường sư phạm, lớp học lành mạnh, an toàn, xanh - sạch - đẹp. - Là hoạt động...

Thành tích nổi bật

2359028 Năm học 2000-2001 Trường được Bộ GD - ĐT công nhận là trường chuẩn quốc gia....

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/