Danh sách cán bộ giáo viên

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trìnhđộ CM Năm vào nghành Ghi chú 1 Nguyễn Tiến Ngọc H. trưởng 1971 ĐHSP 1991 2 Trương Thị Bình PHT 1976 ĐHSP 1996 3 Trần Thị Thanh GV 1975 CĐSP 1994 4 Đoàn Thị Thuỷ GV 1975 ĐHSP 1998 5 Nguyễn Thị Bắc GV 1966 CĐSP 1986 6 Vũ Thị Hạnh ...

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/