Chi bộ đảng

STT Họ và tên Năm sinh Trìnhđộ CM Chức vụ CQ Chức vụ đảng Ghi chú 1 Nguyễn Tiến Ngọc 1971 ĐHSP HT Bí thư chi bộ 2 Trươnng Thị Bình 1976 ĐHSP PHT Phó bí thư 3 Nguyễn Thị Bắc 1966 CĐSP TTCM 4 Đặng Thị...

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/