Chi Đoàn nhà trường

4087903 Phong trào hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của nhà trường hoạt động rất sôi nổi.Bí thư Đoàn trường là đồng chí Trần Quốc Đạt, là một GV trẻ đ/c rất tích cực trong công tác đoàn đội và hoạt động ngoài giờ của nhà trường..... ...

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/