Công văn 16 PGDĐT Vv chống rét cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại

UBND HUYỆN NAM TRỰC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 16/PGDĐT-VP V/v chống rét cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Trực, ngày 22 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. ...

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/