Ban Giám hiệu

STT Họ và tên Ngày sinh Năm vào nghành Trìnhđộ CM Chức vụ 1 Nguyễn Tiến Ngọc 15/12/1971 1991 Đại học Hiệu trưởng 2 Trương Thị Bình 20/5/1976 1996 Đại học Phó hiệu trưởng ...

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/