Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Quốc Đạt
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Đang bị khóa, Nguyễn Tiến Ngọc
Đã đưa lên 43 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 690 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 73547 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/