Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Đào Văn ­Cương
Đã đưa lên 71 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 401 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34677 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/