Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bắc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Nhài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thị Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 2972 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Mạnh Tứ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vumanhtuds
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 5
Điểm số 49768 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Đạt
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 73020 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Điểm số 34549 (xem chi tiết)

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM ĐỊNH

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM WEBSITE TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM SƠN - NAM TRỰC - NAM ĐỊNH

LIÊN KẾT WEBSITER

http://pgd-namtruc.namdinh.edu.vn/